Όροι και Προϋποθέσεις

These Terms govern your access to, usage of all content, Product and Services available at https://papettas.net website (the “Service”) operated by A. T. Papettas Electrical Ltd (“us”, “we”, or “our”). Your access to our services are subject to your acceptance, without modification, of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules and policies published and that may be published from time to time by us. Please read the Agreement carefully before accessing or using our Services. By accessing or using any part of our Services, you agree to be bound by these Terms. If you do not agree to any part of the terms of the Agreement, then you may not access or use our Services.

Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από Εμάς σε εσάς καμία δική μας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην AT Papettas Electrical Ltd και στους δικαιοπαρόχους της.

Υπηρεσίες τρίτου μέρους

In using the Services, you may use third-party services, products, software, embeds, or applications developed by a third party (“Third Party Services”). If you use any Third Party Services, you understand that:
  • Οποιαδήποτε χρήση υπηρεσίας τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν φέρουμε ευθύνη ή ευθύνη έναντι κανενός για ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων.
  • Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών.

Λογαριασμοί

Where use of any part of our Services requires an account, you agree to provide us with complete and accurate information when you register for an account. You will be solely responsible and liable for any activity that occurs under your account. You are responsible for keeping your account information up-to-date and for keeping your password secure. You are responsible for maintaining the security of your account that you use to access the Service. You shall not share or misuse your access credentials. You must notify us immediately of any unauthorized uses of your account or upon becoming aware of any other breach of security.

Λήξη

We may terminate or suspend your access to all or any part of our Services at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate the Agreement or your A. T. Papettas Electrical Ltd account, you may simply discontinue using our Services. All provisions of the Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity, and limitations of liability.

Αποποίηση Ευθυνών

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». και βάση «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η AT Papettas Electrical Ltd και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της αποποιούνται με το παρόν όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η AT Papettas Electrical Ltd, ούτε οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της, παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτές θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Κατανοείτε ότι πραγματοποιείτε λήψη από ή λαμβάνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω των Υπηρεσιών μας με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Except to the extent any applicable law provides otherwise, the Agreement and any access to or use of our Services will be governed by the laws of Cyprus. The proper venue for any disputes arising out of or relating to the Agreement and any access to or use of our Services will be the state and federal courts located in Cyprus.

Αλλαγές

A. T. Papettas Electrical Ltd reserves the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If we make changes that are material, we will let you know by posting on our website, or by sending you an email or other communication before the changes take effect. The notice will designate a reasonable period of time after which the new terms will take effect. If you disagree with our changes, then you should stop using our Services within the designated notice period, or once the changes become effective. Your continued use of our Services will be subject to the new terms.